WhatsApp ons

Auto of andere goederen in beslag genomen? Zo werkt de beklagprocedure!

Zijn uw goederen in beslag genomen en wilt u deze terugkrijgen? U kunt een klaagschrift indienen bij de sector strafrecht van de rechtbank. Hiermee komt u op tegen het beslag en probeert u om uw goederen snel weer terug te krijgen. In dit artikel leest u hoe de beklagprocedure werkt en waar u op moet letten bij het indienen van het klaagschrift.

Redenen voor inbeslagname goederen

 

De politie is bevoegd om uw eigendommen in beslag te nemen als er een geldige reden voor is. Er zijn aantal redenen voor inbeslagname:

 

  1. Ten behoeve van de waarheidsvinding, dit betekent dat het gaat om het veiligstellen van bewijsmateriaal.
  2. Vanwege een verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u, in strijd met de wet, wapens of drugs bij zich heeft.
  3. Bij verdenking op winsten uit strafbare feiten.

 

Er moet bij het in beslag nemen van goederen op de juiste wijze worden gehandeld. Als dat niet is gebeurd, dan kunt u de goederen terugkrijgen. Een andere reden waarom u de goederen eerder terug kan krijgen is de waarde van de goederen. Het duurt soms maanden of zelfs jaren totdat u uw spullen terugkrijgt. De waarde van uw goederen kan flink dalen als uw spullen lang in bewaring worden genomen en dit kan een reden zijn waarom u de goederen terugkrijgt. Hiervoor moet u een klaagschrift indienen.

 

Inbeslagname auto

Uw auto mag in beslag worden genomen wanneer u bijvoorbeeld een strafbaar feit pleegt met (behulp van) de auto. Uw auto kan na inbeslagname verbeurd worden verklaard en vervolgens worden verkocht, maar de hoofdregel is dat u uw auto weer terugkrijgt. U kunt een klaagschrift indienen om ervoor te zorgen dat u uw auto sneller terugkrijgt.

 

Als uw auto in beslag wordt genomen, dan blijft u wel verantwoordelijk voor de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een voertuig. U moet de verzekering en motorrijtuigenbelasting blijven betalen. Door middel van schorsing van het voertuig bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer zet u deze verplichtingen stop.

 

Klaagschrift indienen tegen de inbeslagname van goederen

 

Met het klaagschrift verzoekt u de rechter om het teruggeven van uw eigendommen. Dit klaagschrift is een schriftelijk verzoek dat u indient bij de griffie van de rechtbank of het gerechtshof. De rechter hoort u hierover en de officier van justitie wordt door de rechter in de gelegenheid gesteld om zijn besluit toe te lichten.

 

Bij het indienen van uw klaagschrift zijn er bepaalde onderdelen waarover u beklag kunt doen. Als uw klaagschrift alleen maar over andere onderdelen gaat, dan wordt het niet-ontvankelijk verklaard. Het indienen van het klaagschrift heeft dan eigenlijk geen zin. Daarom is het verstandig om uw klaagschrift te laten opstellen door een strafrechtadvocaat.

 

Termijn

 

Het indienen van het klaagschrift kan niet onbeperkt. Bij vervolgde zaken kunt u het klaagschrift tot uiterlijk drie maanden na het einde van de vervolgde zaak indienen. Als uw zaak nog niet is vervolgd dan kunt u tot twee jaar na inbeslagneming of kennisneming een klaagschrift indienen.

 

Verkoop goederen

 

Het Openbaar Ministerie mag uw voorwerpen vervreemden, dat betekent dat deze worden verkocht. Belangrijk om te weten is dat het indienen van een klaagschrift geen invloed heeft op een vervreemding. Kom daarom zo snel mogelijk in actie tegen de inbeslagname.

 

Heeft u vragen over de beklagprocedure tegen de inbeslagname van goederen in het kader van het opsporingsonderzoek of heeft u behoefte aan juridische bijstand? Neem contact  met op Advocatenkantoor Vos via +31626060690 of vos@advocatenkantoorvos.nl.