WhatsApp ons

Het omgangsrecht van een ouder in detentie: zo werkt het!

Als een vader of moeder in detentie zit is het belangrijk dat de relatie tussen de ouder en het kind zo goed mogelijk blijft. Het doel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is om ervoor te zorgen dat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de detentie van een van de ouders. In dit artikel leest u over de uitgangspunten en mogelijkheden van het omgangsrecht, ook indien een jeugdbeschermingsmaatregel lopende is! Een belangrijk uitgangspunt als een ouder in detentie zit is dat er niet te snel moet worden aangenomen dat er geen omgang mogelijk is tussen het kind en de gedetineerde ouder.

Volgens een schatting van wetenschappers zijn er elke dag ongeveer 25.000 kinderen in Nederland waarvan een ouder gedetineerd is. De impact op de kinderen is enorm. Veel kinderen met een ouder in detentie kampen met emotionele problemen of gedrags- en leerproblemen. Deze problemen blijven soms voortduren tot in de volwassenheid.

Omgangsrecht als de vader of moeder in detentie zit

Een detentie beperkt de fundamentele rechten, waaronder het recht op vrijheid. Als een ouder gedetineerd is, heeft een detentie ook tot gevolg dat de omgang en het contact met het kind beperkt is. Zowel de ouder als het kind hebben rechten als de vader of moeder in detentie zit. Het kind heeft recht op omgang en contact met de ouder. De ouder heeft ook het recht om te beschikken over informatie over het kind of over de verzorging en opvoeding van het kind. Een beperking van deze rechten is mogelijk als de omgang met de gedetineerde ouder niet in het belang van het kind is.

Relatie tussen ouder en kind behouden

Er zijn verschillende manieren van contact tussen de ouder die gedetineerd is en het kind. De DJI heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het behoud van de relatie tussen het kind en de gedetineerde ouder.

De ouder heeft het recht om één keer per week 10 minuten te bellen. In de praktijk lukt het meestal om meerdere keren per week te bellen. Daarnaast mogen de gedetineerde ouder en het kind gebruikmaken van een digitale postservice. Het kind stuurt e-mails naar de penitentiaire inrichting en deze worden vervolgens bij de vader of moeder bezorgd. Het kind mag ook gewone post versturen. Alle post wordt wel gecontroleerd.

Kinderen kunnen hun ouder bezoeken tijdens het reguliere bezoekuur. In het huis van bewaring duurt het bezoekuur ongeveer één uur, in de gevangenis en in het plusregime ongeveer twee uur. Daarnaast is er het Ouder Kind Detentieprogramma (OKD-programma), met twee vormen van bezoek waarin de ouder activiteiten met zijn/haar kind kan ondernemen zonder de aanwezigheid van andere familieleden. Dit vindt minimaal vier keer en maximaal twaalf keer per jaar plaats. Dit zijn:

  • OKD-bezoekmomenten waarop het kind de ouder ongeveer twee uur lang kan bezoeken.
  • OKD-dagen die meestal een dagdeel duren en waarbij de andere ouder soms kan meekomen.

De OKD-bezoekruimtes zijn kindvriendelijk ingericht, met spelletjes en speelgoed. Hier is bewaking aanwezig. Jonge kinderen worden begeleid door vrijwilligers van Stichting Exodus.

Omgangsrecht van ouder in detentie als er een jeugdbeschermingsmaatregel lopende is

Het omgangsrecht van een ouder in detentie is mogelijk ook anders wanneer er een jeugdbeschermingsmaatregel lopende is. Er zijn verschillende jeugdbeschermingsmaatregelen, waaronder de voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS), ondertoezichtstelling (OTS) en de gezag beëindigende maatregel.

Het wettelijk uitgangspunt is dat een kind en zijn ouder, en degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, recht hebben op omgang met elkaar. Een verzoek van een ouder tot omgang kan alleen worden afgewezen als sprake is van een wettelijke ontzeggingsgrond. Ook als de ouder het gezag niet meer heeft en/of gedetineerd is, bestaat er een informatieverplichting. De rechter of een gecertificeerde instelling (GI) kan op verzoek van een ouder zonder gezag een omgangsregeling vaststellen, tenzij het belang van het kind anders vereist.

Het omgangsrecht van een ouder in detentie waarbij een jeugdbeschermingsmaatregel lopende is kan anders zijn dan het omgangsrecht van een ouder waarbij er geen jeugdbeschermingsmaatregel lopende is. Wel blijft er in veel situaties een bepaald recht op contact met, of informatie over, het kind.

Heeft u vragen over het omgangsrecht van een ouder in detentie of heeft u hulp nodig bij het verkrijgen van meer toegang tot uw kind terwijl u in detentie zit? Een advocaat kan uw belangen behartigen! Neem contact met op Advocatenkantoor Vos via +31626060690 of vos@advocatenkantoorvos.nl.