WhatsApp ons

Het omgangsrecht van een ouder in detentie: zo werkt het!

Als een vader of moeder in detentie zit is het belangrijk dat de relatie tussen de ouder en het kind zo goed mogelijk blijft. Het doel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is om ervoor te zorgen dat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de detentie van een van de ouders. In dit artikel leest u over de uitgangspunten en mogelijkheden van het omgangsrecht, ook indien een jeugdbeschermingsmaatregel lopende is! Een belangrijk uitgangspunt als een ouder in detentie zit is dat er niet te snel moet worden aangenomen dat er geen omgang mogelijk is tussen het kind en de gedetineerde ouder.

Lees meer